O nás

Společnost ROSETINOR GREEN ENERGY GROUP a.s. je nová projektová společnost, která byla založena v roce 2011 za účelem provozování nové české technologie SIMUL PTR, vyvinuté ve spolupráci se společností HEDVIGA GROUP a.s.

Technologie SIMUL PTR (pomalého termického rozkladu) je technologií vysoce šetrnou k životnímu prostředí, která dokáže hodnotně přeměnit obtížně využitelné vstupy na produkty, které jsou následně vhodné k dalšímu energetickému využití. Technologie PTR je ryze českého původu, stejně jako následná kogenerace značky TEDOM.

S touto technologií jsme se osobně podrobně seznamovali přibližně dva roky a poté jsme usoudili, že má smysl do ní investovat, neboť bude přínosem pro životní prostředí v silně ekologicky zatíženém Ústeckém kraji. Technologie PTR umí totiž zpracovávat vstupy, které by jinak skončily na legálních nebo dokonce černých skládkách a tyto vstupy dokáže energeticky a hlavně ekologicky využít.

Naše společnost tak může významně přispět k ochraně životního prostředí a být tak průkopníkem ekologického zpracování obtížně využitelných vstupů, které se vedle již zmíněného skládkování obvykle draze spalují v neekonomických a energeticky velmi náročných technologiích jako jsou spalovny a některé pyrolýzní technologie. Za společností ROSETINOR, a.s. stojí čeští investoři, kteří sami pocházejí z Ústí nad Labem, a proto mají k tomuto regionu blízký vztah. Žijí tady a vychovávají tu své děti, někteří dokonce v blízkosti místa, kde má zájem společnost technologii PTR instalovat.