Olej

Kapalná složka: Jedná se o topný olej určený prodeji a ke spalování v teplárnách v energetice a v kogeneračních jednotkách, který je jako komenční výrobek certifikován jako palivo na VVUÚ,a.s. Ostrava-Radvanice pod názvem PTR OLEJ.

Jeho složení je:

Hustota: 0,91-0,95 g/cm3
Výhřevnost: 40-43 MJ/kg
Kinematická viskozita: 2,1-2,8, mm2/s
Obsah síry: pod 0,85%
Obsah C: 88-90%
Obsah N: 0,6-0,7%
Obsah H: 10-12%
Bod vzplanutí: 57-60 °C