Pevná frakce

Pevná frakce – jedná se o uhlíkové palivo pro komerční prodej a užití v teplárnách, palivo je certifikováno VVUÚ, a.s. , Ostrava-Radvanice pod obchodním jménem PTR UHLÍK.

Specifikace paliva je následující:

Výhřevnost: 21-25,5 MJ/kg
Obsah popela: 17-20,5 %
Obsah C: 77,5 – 81 %
Obsah S: 2,35-2,60%
Obsah H: 0,65-0,70 %
Obsah N: 0,42-0,45%