Plyn

Plynná složka – jedná se o typ syntézního plynu s výhřevností mezi 50-52 MJ/ Nm3

se složením

60-65% methanu,
8-10% propanu,
4-5% vodíku,
1-3% CO.

Tento plyn se zachtává z jednotky PTR plně v zásobník ua dále se spotřebovává jako pohon kogenerační jednotky ve spalovacím motoru. Emise na výfuku z kogenerační jednotky jsou pod stanovenými limity emosí proi CO a NOx pro tyto kogenerace na zemní plyn.