Základní informace o projektu

Technologie Pomalého Termického Rozkladu je patentovaná technologie, která byla vyvinuta experty firmy SIMUL trust, a. s. v letech 2007-2012. Principem technologie je ohřev organických látek za nepřístupu vzduchu v tzv. palivových článcích (vsázkách), až do teploty 480°C za rozkladu organických složek na tři frakce (plynnou, kapalnou a pevnou). Technologie je podobná pyrolyzní technologii, ale lépe využívá tepla a v energetické bilanci dosahuje výborného kladného energetického výstupu. Pomalost procesu umožňuje maximální rozklad a využití organické složky. Technologie SIMUL PTR umožňuje energetické využití plynných a kapalných produktů v kogeneraci a využití pevných látek jako paliv a aktivního uhlí.

Předností technologie je kladná energetická bilance, maximální využití tepla, možnost předúpravy surovin pro vylepšení bilance procesu a možnost úpravy produktů k zamezení kontaminace např. těžkými kovy ze surovin.

Zařízení je mobilní, je využitelné v místě tvorby odpadů a biologických surovin, je relativně malé, málo investičně náročné, stavebnicového typu a při svém provozu nevytváří žádné emise. Technologie je použitelná v kombinaci s kogeneračními jednotkami všech známých výrobců kogenerací.

Základní informace o projektu v bodech:

  • Společnost Rosetinor Green Energy Group a.s. má záměr být průkopníkem ekologické likvidace odpadů v našem regionu
  • Instalovaná technologie PTR je ryze česká – podporujeme české podnikání
  • Technologie PTR přeměňuje odpady na energeticky využitelné produkty (olej, plyn a pevnou složku jako je uhlík a ocel)
  • Technologie je bezodpadní, vše se zpracuje na energeticky využitelné produkty
  • PTR je první technologie, která při zpracování odpadů nevytváří žádné emise (bezkomínová technologie)
  • Technologie má nízkou energetickou náročnost a kladnou ekonomickou bilanci
  • Celý projekt je proti jiným technologiím málo investičně náročný
  • Instalací a provozem podpoříme vznik nových pracovních míst v našem regionu